Loading...
Energies renovables2017-04-04T01:31:02+00:00

Les energies renovables són fonts d’energia netes i inesgotables. Es diferencien dels combustibles fòssils principalment en la seva diversitat, abundància i potencial d’aprofitament en qualsevol part del planeta, però sobretot en què no produeixen gasos d’efecte hivernacle ni emissions contaminants.

Instal·lacions a Almo:
Instal·lacions de plaques fotovoltaiques.
Instal·lacions autònomes i de connexió a xarxa amb col·laboració d’enginyeries especialitzades en el sector. La nostra experiència és de més d’1 mega watt instal·lat i perfecte funcionament.
Instal·lacions de plaques tèrmiques.
Instal·lacions tèrmiques per a habitatges unifamiliars o plurifamiliars amb estalvi energètic recolzades per càlculs i estudis d’enginyeria.

Entre les energies renovables o també anomenades energies netes trobem:

  • Energia eòlica: l’energia que s’obté del vent.
  • Energia solar: l’energia que s’obté del sol. Les principals tecnologies són la solar fotovoltaica (aprofita la llum del sol) i la solar tèrmica (aprofita la calor del sol).
  • Energia hidràulica o hidroelèctrica: l’energia que s’obté dels rius i corrents d’aigua dolça.
  • Biomassa i biogàs: l’energia que s’extreu de matèria orgànica.
  • Energia geotèrmica: l’energia calorífica que està a l’interior de la Terra.
  • Energia mareomotriu: l’energia que s’obté de les marees.
  • Energia olamotriz: l’energia que s’obté de les ones.
  • Bioetanol: combustible orgànic apte per a l’automoció produït mitjançant processos de fermentació de productes vegetals.
  • Biodièsel: combustible orgànic per a automoció, entre altres aplicacions, que s’obté a partir d’olis vegetals.