Loading...
Instal.lacions industrials2017-04-04T02:13:43+00:00

Instal·lacions i manteniments industrials de servei puntual o continuat de baixa tensió, lampisteria i climatització.

Instal.lacions Especials

  • Xarxes informàtiques categoria 5 o 6 amb cablejat estructurat.
  • Vídeo vigilància amb gravació, alarma, generació d’adreça IP.
  • Sonorització ambiental.
  • Vídeos porter i telefonia.
  • Xarxes wifi per xarxes informàtiques.

Instal·lacions electròniques i Automatismes

  • Muntatge i instal·lació d’ automatitzades especifiques per a cada instal·lació.
  • Muntatge i programació per diferents autòmats industrials.
  • Muntatges d’aparells electrònics per l’automatització industrial i d’habitatge.